Događanja

Okrugli stol u Prostorijama Krapinsko-zagorske županije. Prisutni su bili dožupanica Sonja Borovčak, Gđa Danica Hursa zastupnica u Saboru i zamjenica gradonačelnika Oroslavja, predstavnici udruga za pomoć i njegu, centara za socijalnu skrb, zavoda za javno zdravstvo, obiteljskih centara, itd.