Projekti

Razvoj izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe na području Krapinsko–zagorske županije

Povećanjem broja osoba starije životne dobi se povećaju i potrebe za novim oblicima institucionalne i izvaninstitucionalne skrbi, s naglaskom na građanska i ljudska prava koja im pripadaju. Razvoj pružanja usluga od strane neprofitnog sektora doprinosi deinstitucionalizaciji socijalnih usluga, a time povećava stupanj socijalne uključenosti starih građana; to je važan korak prema većoj dostupnosti i primjerenosti usluga za stare kojim se povećava učinkovitost socijalnih programa.
Dosadašnje iskustvo Prisutnosti, vidljivo kroz uspješno provođenje tri programa: 24-satna psihosocijalna-zdravstvena skrb za stare; Jačanje socijalne mreže i obiteljske podrške starim osobama u Hrvatskoj i Razvoj volonterstva i učenje socijalnih vještina mladih, i organizacijski kapaciteti govore da ćemo kvalitetno i odgovorno kroz 13 mjeseci provesti i ovaj projekt na području Krapinsko-zagorske županije, gdje bi bila osigurana besplatna usluga korisnicima. Dugoročne promjene koje očekujemo su vidljive u područjima kvalitete i kvantitete pružanja usluga za starije osobe na području Krapinsko-zagorske županije te povećanoj društvenoj svijesti o potrebama starih osoba. Osigurano je mjerenje ostvarenja projektnih ciljeva sudjelovanjem vanjskih suradnika – evaluatora/ice koji će provoditi formativnu i sumativnu evaluaciju, uz sudjelovanje projektnog tima.
Projekt obuhvaća 5 međusobno povezanih područja: rad sa starim osobama; rad sa volonterima; rad s medijima; rad s obitelji korisnika i rad s lokalnom zajednicom, sa ukupno 350 direktnih korisnika/ca projekta i 5000 indirektnih korisnika. Glavni kratkoročni ciljevi govore da jačamo društvenu svijest o potrebi pružanja izvaninstitucionalne skrbi za stare osobe te specifičnih psihosocijalnih potreba, zagovaramo prava i interese starih osoba u lokalnim zajednicama te povećamo kvalitetu psihosocijalne skrbi i usluga za starije osobe. Osigurana je kontinuirana medijska promocija projekta i stručna supervizija i evaluacija projekta.