Prijava

Da bi Vam mogli pružiti “pomoć putem telefona” potrebni su nam neki Vaši osobni podaci i podaci o Vašem zdravlju. Obvezujemo se da ćemo sve podatke držati u tajnosti, a upotrebljavati će se samo u Vašu korist.

Odaberite jedan od dva načina prijave:

  1. Posjetite nas na adresi: Prisutnost, Jordanovac 110, 10000 Zagreb i mi ćemo Vam pomoć u ispunjavanju prijavnice.
  2. Preuzmite dokument i isprintajte ga. Ispišite ga rukom i pošaljite poštom na adresu: Prisutnost, Jordanovac 110, 10000 Zagreb